پروژه های درحال انجام شرکت: پروژه صفامنش (70مغازه)لاله زار،پروژه سازمان بورس،سرکنسولگری سازمان ملل،کتابخانه ملی،بیمارستان جواهری،سفارت پرتغال،مترو ولیعصر

در ادامه