02177575073 - 09124855351 telegram facebook googleplus intagram twitter farsi english

شيشه های سکوريت چیست؟

25 مرداد 1395
Author :  

شيشه سکوريت با اعمال فرآيند حرارتی بر شيشه معمولی توليد می گردد.ابتدا بايد شيشه به ابعاد وفرم دلخواه آماده وبريده شود. زيرا استرس هائی که در طی فرآيند سکوريت بر شيشه وارد می شود انجام هرگونه کاری از قبيل برش دادن ، سوراخ کردن و سند بلاست کردن را غير ممکن ساخته و موجب شکست شيشه می گردد. بعد ازبرش شيشه در اشکال واندازه های مورد نياز به ۴ لبه شيشه سنگ دياموند زده می شود .سپس شيشه را در کوره مخصوص تا دمای ۶٢۵ گرم می کنند. بعد شيشه از قسمت کوره دستگاه خارج شده و وارد قسمت خنک کننده می گردد. در اين قسمت شيشه تحت فرآيند کنترل شده ای به سرعت سرد می گردد. (برای توليد شيشه های نيمه سکوريت فرآيند سرد کردن به کندی صورت می پذيرد.) سرد کردن سريع شيشه باعث می شود که در سطح شيشه تنش فشاری و در قسمت مرکزی و وسط آن تنش کششی ايجاد شود.  اساس کار به اين ترتيب است که بخش های خارجی شيشه که سريعتراز بخش های داخلی سرد می گردند ميل به انقباض پيدا می کنند.
اما بخش های درونی که هنوز گرم و نسبتا سيال هستند از انقباض آنها جلوگيری نميکنند. در نتيجه تنشی در شيشه به وجود نمی آيد .اما در دماهای پائينتر که بخش های مرکزی آغاز به سرد شدن می کنند ، بخش های سطحی که ديگرصلب شده اند از انقباض لايه های مرکزی جلوگيری می کنند. در نتيجه در بخش های مرکزی تنش کششی و در سطح تنش فشاری ايجاد میشود . معمولاً شيشه هاي سکوريت شده در اين روش ، داراي تنش فشاري سطحي 50 دارند. ايجاد تنش هاي Mpa ١٠٠ وتنش آششي داخلي حدود Mpa حدود فشاري بيشتر در سطح، به علت اينكه تن شهاي آششي داخلي را نيز افزايش ميدهد خطر شكست شيشه را (از طريق رشد تر كهاي دروني يا لبه اي) به دنبال خواهد داشت. به علت بالا بودن ميزان انرژي الاستيك ذخيره شده، شيشه هايي آه از اين طريق سکوريت شده اند، در صورت بروز شكست به تعداد زيادي ذرات ريز آه فاقد لبه هاي برنده مي باشند تبديل خواهند شد آه براي مصرف آننده خطرات آمتري دربردارد. زيادتر بودن تعداد ذرات حاصل از شكست و آوچكتر بودن ابعاد آن حاآي از درجه سکوريت بالاتر مي باشد. در نتيجه تعداد و ابعاد ذرات حاصله از شكست معيار ارزيابي آيفيت اين شيشه ها در استانداردهاي مربوطه قرار مي گيرد. مطابق با اين استانداردها ، وزن ١٠ قطعه از بزرگترين قطعات شکسته شده يک شيشه سکوريت بايد کمتر از وزن ۶۴ سانتی متر مربع از همان شيشه باشد. شيشه سکوريت در برابر بارهای مکانيکی ، تنش های حرارتی ، باد ، وزن برف وضربه ۴ تا ۵ برابر نسبت به شيشه معمولی با همان ابعاد و ضخامت مقاومتراست. در فرآيند سکوريت کردن شيشه ها رنگ ، ترکيب شيميائی ، درصدعبورنور ،خصوصيات فيزيکی مربوط به انرژی وصدا ، وزن مخصوص ، نقطه ذوب ، هدايت حرارتی و ضريب انبساط بدون تغيير باقی می مانند. تنها ويژگی که تغيير می کند مقاومت مکانيکی است ، که بيشتر می شود. فرآيند سکوريت کردن شيشه ها به ويژه شيشه های رنگی و رفلکس و از اهميت خاصی برخوردار ونيازمند دانش فنی وماشين آلات Low-E پيشرفته است. هرگونه ايرادی در فرآيند سکوريت کردن شيشه ها ، بعد از نصب پنجره ها به آسانی در نظر بيننده نمايان گرديده و باعث اعوجاج (موج دار شدن سطح شيشه )می گردد. اين مسئله زيبائی شيشه ها ونما را به شدت تحت تاثير قرار می دهد. در مورد شيشه های پوشش دار عدم دقت يا استفاده از ماشين آلات با تکنولوژی پايين منجر به ازبين رفتن پوشش های آنها شده و شيشه کارآئی خود را ازدست می دهد.

671 Views
Super User
  • 02177575073 - 02177573490
  • 09124855351
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مشاوره و طراحی دکوراسیون داخلی

Recent Works

پیغام خود را بگذارید

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top